Loading...
Home2018-09-13T17:35:19+00:00

Om zo snel mogelijk, voor zoveel mogelijk mensen, de belangrijkste informatie samen te vatten zijn hier de meest voorkomende mythes en feiten rond vaccinaties.

Mythe: De bijsluiter geeft aan dat vaccins gevaarlijk zijn2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: De bijsluiters van vaccins zijn geen goede graadmeter voor de onveiligheid van vaccins

Mythe: “Inspuiten is gevaarlijker dan inslikken”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: er is geen verschil tussen inspuiten en inslikken

Mythe: “Vaccins bevatten gif: formaldehyde”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: De hoeveelheden aluminium in vaccins zijn zo klein, dat ze geen gevaar vormen

Mythe: “Vaccins bevatten gif: kwik”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: De vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma bevatten geen kwik

Mythe: “Vaccins bevatten gif: aluminium”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: De hoeveelheden aluminium in vaccins zijn vele malen kleiner vergeleken met datgene waar we dagelijks aan blootgesteld worden

Mythe: “Vaccins bevatten DNA van geaborteerde foetussen”2018-09-13T17:44:54+00:00

Feit: Vaccins bevatten geen DNA van geaborteerde foetussen

Mythe: “Vaccins zijn schadelijk”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Vaccins zijn niet schadelijk, met uitzondering van extreem zeldzame allergische reacties

Mythe: “Vaccins veroorzaken autisme”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Vaccins veroorzaken geen autisme

Mythe: “Er zijn vele gevallen van vaccinatieschade”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Er is nooit een bewijs geleverd dat vaccins de oorzaak waren.

Mythe: “Ongevaccineerde kinderen vormen geen gevaar”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Een ongevaccineerd kind kan anderen besmetten, die om verschillende redenen niet ingeënt kunnen worden

Mythe: “Vaccinaties zijn besmettelijk”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: De vaccins in Nederland zijn niet besmettelijk voor de omgeving

Mythe: “Kinderziektes waren allang afgenomen voordat begonnen werd met vaccineren”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Voor invoering van de vaccins, kreeg elk kind in Nederland nog de kinderziektes

Mythe: “Kinderziektes zijn onschuldig”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Als kinderziektes onschuldig zijn, hadden we geen vaccinaties nodig gehad

Mythe: “Groepsimmuniteit bestaat niet”2018-09-13T17:30:36+00:00

Feit: Groepsimmuniteit bestaat, en is een belangrijk onderdeel voor de bescherming tegen kinderziektes

Op zoek naar meer informatie? Lees hier onder onze nieuwste blog posts of klik in het menu op een onderwerp naar keuze